Prof. Dr. Saffet KÖSE

Görevi : Temel İslami Bilimler Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • İslam Hukuku A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : saffet.kose ikc.edu.tr
Telefon : 1012

Doç. Dr. İbrahim KUTLUAY

Görevi : Hadis Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Hadis A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ibrahim.kutluay ikc.edu.tr
Telefon : 8707

Doç. Dr. Sevgi TÜTÜN

Görevi : Tefsir Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Tefsir A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : sevgi.tutun ikc.edu.tr
Telefon : 8720

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN

Görevi : İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • İslam Hukuku A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.aydin ikc.edu.tr
Telefon : 8734

Yrd. Doç. Dr. Hamide ULUPINAR

Görevi : Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Tasavvuf A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : hamide.ulupinar ikc.edu.tr
Telefon : 8727

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Raşit BATUR

Görevi : Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mrasit.batur ikc.edu.tr
Telefon : 8739

Yrd. Doç. Dr. Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN

Görevi : Arap Dili ve Belegati Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Arap Dili Ve Belegati A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : neclayasdimandemir gmail.com
Telefon : 8731

Yrd. Doç. Dr. İskender ŞAHİN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : iskender.sahin ikc.edu.tr
Telefon : 8774

Yrd. Doç. Dr. İzzet MARANGOZOĞLU

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : izzet.marangozoglu ikc.edu.tr
Telefon : 8770

Yrd. Doç. Dr. Maksut ÇETİN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : maksut.cetin ikc.edu.tr
Telefon : 8724

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİRİK

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.dirik ikc.edu.tr
Telefon : 8722

Yrd. Doç. Dr. Rami ALKHALAF ALABDULLA

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : rami.alkhalaf.alabdulla ikc.edu.tr
Telefon : 8737

Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇAP

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sabri.cap ikc.edu.tr
Telefon : 8730

Yrd. Doç. Dr. Sajed ALKHLİF ALSALH

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sajed.alkhlif ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Suliman ALOMİRAT

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sulimanomirat gmail.com
Telefon : 8733

Yrd. Doç. Dr. Eyup AKŞİT

Görevi : Öğretim Görevlisi
E-posta : eyup.aksit ikc.edu.tr
Telefon : 8771

Öğr. Gör. Adem ÇALAR

Görevi : Öğretim Görevlisi
E-posta : adem.calar ikc.edu.tr
Telefon : 8772

Öğr. Gör. Halil ERHUN

Görevi : Öğretim Görevlisi
E-posta : halil.erhun ikc.edu.tr
Telefon : 8773

Öğr. Gör. Tahsin YILDIRIM

Görevi : Öğretim Görevlisi
E-posta : tahsin.yildirim ikc.edu.tr

Ars. Gör. Hatice Merve ÇALIŞKAN BAŞER

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : hmerve.baser ikc.edu.tr
Telefon : 8760

Ars. Gör. Hüseyin ERSÖNMEZ

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : huseyin.ersonmez ikc.edu.tr
Telefon : 8762

Ars. Gör. İsmail ERKEN

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : ismail.erken ikc.edu.tr

Ars. Gör. Kübra YAŞAR

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : kubra.yasar ikc.edu.tr
Telefon : 8750

Ars. Gör. Muhammed Ferruh ORUÇ

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : muhammedforuc gmail.com
Telefon : 8752

Ars. Gör. Muhammet Taha TOPÇU

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : muhammettaha.topcu ikc.edu.tr
Telefon : 8764

Ars. Gör. Recep Emin GÜL

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : recepemin.gul ikc.edu.tr

Muhammed EFİL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : muhammed.efil ikc.edu.tr
Telefon : 8756


Başa Dön