Doç. Dr. İbrahim Kaplan

Görevi : Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ibrahim.kaplan ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Maksut Çetin

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : maksut.cetin ikc.edu.tr
Telefon : 8724

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Batur

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mrasit.batur ikc.edu.tr
Telefon : 8739


Başa Dön