ÖĞRENCİ SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA

Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimizin 20-25 yaşlarını doldurana kadar anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı almaya devam edebilmeleri için;

a) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne düzenli olarak öğrenci belgesi vermeleri gerekmektedir.

b) Eğer okuyan öğrenci anne-babası hayatta değilse veya anne-babasının sosyal güvencesi yoksa, bu durumda 18 yaşını doldurduktan sonra gelir testine başvurması ve sonucunda kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin üçte biri veya üzerinde çıkarsa genel sağlık sigortası primini kendi ödemesi gerekmektedir.

c) Anne-baba 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalısı ise bu durumda üzerinden sağlık yardımı aldığı anne veya babasının primlerini düzenli olarak ödüyor olması gerekmektedir.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca öğrencilere sağlık hizmeti verilmemektedir, Halk Sağlığı Merkezi bu konuda öğrencilerimize gerekli hizmeti vermektedir. 

Başa Dön